Builder

web application developer blog

Project Euler Problem 2: Çift Fibonacci Sayıları, PHP ve Python ile çözüm

Project Euler Problem 2:
Her bir fibonacci sayısı, 1 ve 2 ile başlayarak, önceki iki terimin toplamıyla elde edilir. İlk 10 fibonacci sayısı:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Dğeri dört milyonu aşmayan fibonacci sayılarının çif olanlarının toplamı nedir?

Python İle Çözüm:

from datetime import datetime
def main():
  f0,f1,total=1,1,0
  while f1<4000000:
    f0,f1=f1,f0+f1
    if f0 % 2 ==0:
      total+=f0
  print(total)
if __name__ == "__main__":
  startTime = datetime.now()
  main()
  print(datetime.now()-startTime)

Sonuç: 4613732

 4613732
0:00:00.001000

PHP İle Çözüm:

$startTime = time();
$f0=1;
$f1=1;
$total =0;
while($f1<4000000){
  $tmp = $f1;
  $f1 = $f0+$f1;
  $f0 = $tmp;
  if($f0 % 2 ==0){
    $total+=$f0;
  }
}
echo $total."\n";
$executionTime = time()- $startTime;
echo "Execution Time: ".$executionTime;
233168
Execution Time: 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir