Builder

web application developer blog

Project Euler Problem 1: 3’ün ve 5’in ortak katları

Eğer 3’ün ve 5’in ortak katı olan ve 10’dan küçük doğalsayıları, listelersek 3,5,6 ve 9 olur. Bu sayıların toplamı 23’dür.
1000’den küçük 3’ün ve 5’in ortak katı olan sayıların toplamını bulunuz:

Python İle Çözüm

from datetime import datetime
def main():
  total = 0
  for n in range(3,1000):
    if n % 3 == 0 or n % 5 == 0:
      total+=n
  print(total)
if __name__=="__main__":
  startTime = datetime.now()
  main()
  print(datetime.now()-startTime) 

Sonuç: 233168
Kod çalışma süresi: 0:00:00.001000

PHP İle Çözüm

$startTime = time();
for($test =0 ; $test<10000; $test++){
  $total = 0;
  for($i=3 ; $i<1000 ; $i++){
    if($i % 3 == 0 || $i % 5 == 0)
      $total+=$i;
  }
}
echo $total."\n";
$executionTime = time()- $startTime;
echo "Execution Time: ".$executionTime;

Sonuç: 233168
Kod çalışma süresi: 2 sn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir