Builder

web application developer blog

Aylar: Aralık 2014

Project Euler Problem 3: En büyük Asal Çarpan, PHP ve Python ile Çözüm

13195’in asal çarpanları: 5, 7, 13 ve 29. 600851475143 ‘ün en büyük asal çarpanı nedir? Not: Sorunun çözümüne geçmeden önce asal sayıların bulunması ile ilgili bir bilgi paylaşmak isterim. Genellikle okullarda asal sayılı tespitinde bir sayının kendisinden küçük tüm sayılara bölünüp bölünemediğine bakılır. Örneğin 17 saysının asal olup olmadığına bakmak için 1-16 arasındaki tüm sayılar denenir. Oysaki, bir sayının çarpanları…

Project Euler Problem 2: Çift Fibonacci Sayıları, PHP ve Python ile çözüm

Project Euler Problem 2: Her bir fibonacci sayısı, 1 ve 2 ile başlayarak, önceki iki terimin toplamıyla elde edilir. İlk 10 fibonacci sayısı: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, … Dğeri dört milyonu aşmayan fibonacci sayılarının çif olanlarının toplamı nedir? Python İle Çözüm:

Sonuç: 4613732

PHP İle Çözüm:

Project Euler Problem 1: 3’ün ve 5’in ortak katları

Eğer 3’ün ve 5’in ortak katı olan ve 10’dan küçük doğalsayıları, listelersek 3,5,6 ve 9 olur. Bu sayıların toplamı 23’dür. 1000’den küçük 3’ün ve 5’in ortak katı olan sayıların toplamını bulunuz: Python İle Çözüm

Sonuç: 233168 Kod çalışma süresi: 0:00:00.001000 PHP İle Çözüm

Sonuç: 233168 Kod çalışma süresi: 2 sn

Div’in yüksekliğinin sayfa genişliği ile orantılı değişmesi

Html ve CSS yazarken, bazen, böylesine basit ve temel ihtiyaçların nasıl olup da düşünülemediğini herkes kendi kendine sormuştur. Evet malesef, div için 100% gibi bir yükseklik değeri çalışmamakta. Bu noktada küçük hileler ile bunu biz yapmak zorunda kalıyoruz. Şöyle bir html’imiz olsun

Bu div için ürettiğimiz css ise şöyle olsun:

sonuç: Başlık Lorem ipsumm dolor sit amet Malesef,…