Builder

web application developer blog

Ay: Mart 2014

MYSQL’de SQL ile sütunları tek satır halinde nasıl birleştiririz?

Bazen MySQL ile çapraz sorgulama yapmak gerekebilir ancak, MySQL henüz bunu desteklemiyor. Bunun yerine, alt tabloya ait satırları, tek sütunda birleştirilmiş olarak kullanmak belki bizi kurtarabilir. Örnek olarak bir toplu mail programı olan phplist veri tabanını kullanırsak ve Örneğimiz, bir kullanıcının hangi mailleri aldığı sorgusu olursa: Kullanıcılar Tablosu: user_user ======== id email ………   Gönderilen Mesajlar Tablosu: usermessage ========== messageid userid…