Builder

web application developer blog

Kategori: Kullanıcı Arayüzü (Frontened)

Twig şablonu içinde mod işlemi

Aslında PHP’de olduğu gibi twig içinde de % operatörü çalışabilir. {{ 23 % 7 }} işlemi doğrudan twig tarafından işlenebilir. Ancak uzun olmakla birlikte daha anlaşılabilir olan divisibleby fonksiyonu twig içinde vardır. Döngü içinde kullanımı şöyle: {% if loop.index is not divisibleby(2) %} bu tek olan index değerleri için çalışacak bir şart oldu. Not kullanmaz isek de çift olanlar için…

font awesome, entypo gibi font ikonları nasıl özelleştirebilir ve dosya boyutunu küçültebiliriz?

font awesome, entypo gibi font ikonları kullanmak, pek çok geliştiricinin hem projeleri daha hızlı geliştirmesine, hemde css yazımında daha esnek davranabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu da kaçınılmaz bir şekilde her gün daha fazla geliştiricinin font ikon kullananlara katılmasını sağlamaktadır. Ancak ne var ki bu yöntem, geliştirme maliyetini azaltıyor olsa da, geliştirme sonrası, sürdürülebilirliği yani sunucu maliyetini arttırmaktadır. Çünkü özel bir fontu…

Div’in yüksekliğinin sayfa genişliği ile orantılı değişmesi

Html ve CSS yazarken, bazen, böylesine basit ve temel ihtiyaçların nasıl olup da düşünülemediğini herkes kendi kendine sormuştur. Evet malesef, div için 100% gibi bir yükseklik değeri çalışmamakta. Bu noktada küçük hileler ile bunu biz yapmak zorunda kalıyoruz. Şöyle bir html’imiz olsun <div class=”ratio-4-3″> <h3>Başlık</h3> <p>Lorem ipsumm dolor sit amet</p> </div> Bu div için ürettiğimiz css ise şöyle olsun: .ratio-4-3{…